Preberite tudi:

Masivne lesene stanovanjske hiše

Masivne lesene stanovanjske hiše se postavljajo na pripravljeno, hidroizolirano armiranobetonsko ploščo. Vsaka hiša je lahko tudi podkletena.

Obodne zunanje stene v pritličju so iz masivnih brun debeline 90, 100 ali 115 mm, ki so hkrati tudi nosilna konstrukcija, na vogalih spojena z vogalno križno vezjo. Zunanje stene v podstrešju so lahko sestavljene iz nosilne skeletne konstrukcije z leseno zunanjo oblogo ali pa iz masivnih brun, kot v pritličju.

Lesena stropna konstrukcija masivne lesene stanovanjske hiše je povezana s strešno konstrukcijo ter konstrukcijo zunanjih sten, ki je lahko vidna (vidni stropniki) ali pa z zaključno ravno stropno oblogo. Sestavljena je iz primarnega poveznika in sekundarnih prečnih stropnikov. Vsi elementi so skobljani, pravokotnega prereza ter izdelani kot lepljeni nosilci.

Strešna konstrukcija je lahko vidna ali skrita in je sestavljena iz skobljanih elementov pravokotnega prereza. Vse večje razpone premeščamo z lepljenimi nosilci ter podpiramo z lepljenimi lesenimi stebri.

Vse nosilne predelne stene sestavljajo masivna bruna, medtem ko so nenosilne izvedene kot skeletne predelne stene. Zunanje in predelne stene, strop in streha so izolirani s kameno volno, lahko pa je v hišo vgrajena katerakoli druga naravna izolacija. Glede na sestavo stene je v posamezni steni po potrebi predviden sloj, ki prepušča paro, parna ovira oziroma zapora ter inštalacijski in zračni kanal. Debelina izolacije je odvisna potreb uporabnika, pri čemer se z vsakim dodatnim slojem izolacije poraba energije bistveno zmanjša.

Zaključne notranje obloge zunanjih in notranjih sten, stropa in strehe so lahko lesene izvedbe ali v izvedbi mavčno-kartonskih plošč. Možna je tudi izvedba kombiniranih zaključnih slojev.

Pri izvedbi podov v podstrešju prevladuje ladijski pod iz smrekovega lesa, v pritličju pa se uporabljajo tudi drugi sistemi, znani iz klasične gradnje (keramika, parket, laminati) na predhodno pripravljen cementni estrih.

V masivne lesene hiše so vgrajeni kvalitetni leseni stavbno mizarski izdelki (okna in balkonska vrata, sobna in vhodna vrata, lesene stopnice, notranje in zunanje ograje stopnišč ter balkonov). Vsa okna imajo lahko kot senčilo masivna polkna ter so na steklu opremljena z dekorativnimi križi. Toplotno prevodni koeficient oken in balkonskih vrat znaša 1,1 W/m2K, po želji uporabnika tudi manj. Stopnice so vrhunske kvalitete, odprtega ali zaprtega tipa, ter izdelane za vsak objekt posebej.

Za vse masivne lesene hiše predlagamo betonsko ali opečnato kritino.

Toplotno prevodni koeficienti posameznega dela hiše so odvisni od same sestave in izvedbe projekta. Nižji kot je ta koeficient, boljša je izolacija in manjša poraba energije v hiši.

Montaža masivne lesene hiše poteka v celoti na mestu gradnje, s sestavljanjem iz že vnaprej pripravljenih konstrukcijskih elementov in vseh ostalih materialov, ki so vgrajeni v tovrstne objekte. Montažo mora izvajati za to usposobljena montažna ekipa. Montaža lesene stanovanjske hiše lahko potrka po fazi konstrukcija ali fazi standard, ki vključuje leseni del objekta z vgradnjo stavbno mizarskih izdelkov. Instalacijska, krovsko kleparska in ostala obrtniška dela izvajamo v sodelovanju s podizvajalci.